Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Hoekakker: verder verzet!

Hoekakker: verder verzet!
Lokaal @ Vlaams Belang

Alsof er helemaal geen procedures bij de Raad van State en de Raad voor vergunningsbetwistingen tegen de geplande verkaveling van het gebied Hoekakker lopen, werkt de stad Antwerpen noest verder aan de plannen. Naar aanleiding van het voorontwerp over de wegeniswerken moest er door de Ekerse districtsraad een advies gestemd worden. De meerderheidspartijen suggereerden dan wel wat opmerkingen en aanpassingen, maar ondersteunen des te meer de geplande verkaveling.

Niet met het Vlaams Belang! Wij blijven de zogenaamde noodzaak voor het aansnijden van dit woonuitbreidingsgebied betwisten en ondersteunen door onze initiatieven de buurtbewoners in hun strijd voor een leefbare wijk Donk.

Ons raadslid Freddy Geens, zelf bewoner van De Oude Landen, bracht ons protest en onze bezorgdheid in zijn tussenkomst onder woorden: "Alsof er geen procedures bij de Raad van State en bij de Raad voor vergunningsbetwistingen zouden lopen tegen de verkavelingsplannen van het gebied Hoekakker wordt ons een advies op een goedkeuring van het stadscollege van het voorontwerp inzake wegeniswerken m.b.t. Hoekakker overgelegd. Fraai is anders.

Vorige week mochten we vernemen dat de aanvankelijk geopperde mogelijkheid om langsheen de Prinshoeveweg een kinderopvang in te plannen plots omgevormd werd tot een heuse school en zelfs een supermarkt (waar overigens geen nood aan is gezien het winkel- en supermarktaanbod in en in de onmiddellijke omgeving van de wijk Donk). Het extra verkeer naar en van de school en de supermarkt (inbegrepen vrachtwagens) zal voor nieuwe verkeersdrukte zorgen in een zeker tijdens de piektijden oververzadigde wijk met straten die voor zwaar verkeer verboden of ongeschikt zijn.

Het is ook duidelijk dat de eventueel bijkomende parkeerplaatsen en de parkeerpleintjes in de vier te verlengen straten snel ingenomen zullen worden door de tweede en derde gezinswagen van de huidige en toekomstige buurtbewoners van de wijk Donk, zodat de extra parkeerdruk niet zal kunnen opgevangen worden.

We vragen ons af wat er in 's hemelsnaam nog zal overblijven van de leefkwaliteit van de Donkse wijkgemeenschap nu de verstedelijking eens te meer om zich heen zal grijpen.

Het mag duidelijk zijn dat voor het Ekerse Vlaams Belang de bescherming van een leefbare Donk prioritair blijft."

Het Vlaams Belang stemde dan ook consequent tegen het voorliggende advies.