menu
Word Lid
Omvolking en Islamisering: geen complottheorie, maar realiteit gestaafd door cijfers

Uit protest tegen omvolking en islamisering vervingen Vlaams Belang-militanten afgelopen nacht tientallen plaatsnaamborden van Antwerpen en van de Antwerpse districten door Arabische borden. Na afloop van de actie stond gemeenteraadslid Filip Dewinter in het bijzijn van fractieleider Sam van Rooy en raadslid Peggy Pooters de aanwezige pers te woord.

Bevolkingsexplosie: aantal Vlaamse Antwerpenaren daalt, allochtonenaantal stijgt

Dewinter schetste in zijn betoog de bevolkingsexplosie die Antwerpen ondergaat. Sinds het jaar 2000 (452.609 inwoners) is het aantal inwoners met 86.810 personen toegenomen. De cijfers, afkomstig uit de officiële databank van de stad Antwerpen (stadincijfers.antwerpen.be), tonen aan dat het aantal autochtonen (Antwerpenaren van Vlaamse origine) stelselmatig krimpt, terwijl het aantal allochtonen (inwoners met een andere nationaliteit dan de Belgiche of waarvan minstens één van de ouders een andere nationaliteit dan de Belgische heeft) stijgt.

In 2012 (bij het aantreden van Bart De Wever als burgemeester) waren 294.746 inwoners of 58,2% van de Antwerpse bevolking autochtoon ten opzichte van 211.479 inwoners of 41,8% allochtonen. Ondertussen, 11 jaar later, telt Antwerpen een minderheid van 244.434 inwoners of 45,3% autochtonen tegenover een meerderheid van 294.985 of 54,7% allochtonen.

Evolutie aantal moslims: schoolpopulatie geeft tendens aan

Het aantal moslims is het aantal inwoners wiens herkomstland een OIC-land (Organisation of Islamic Cooperation) is. In de overgrote meerderheid van de betreffende OIC-landen is meer dan 90% van de inwoners moslim.

In ieder district stijgt het aantal moslims jaar na jaar. Op 10 jaar tijd is het percentage moslims gestegen van 19,6% naar 26,3%.

De schoolbevolking in Antwerpen is wat dat betreft een correcte graadmeter en een voorafspiegeling van de toekomst: van de 14.586 leerlingen in het lager stedelijk onderwijs, gespreid over 79 scholen, volgt een absolute meerderheid van 56,8% islamles. Aan rato van een jaarlijkse stijging van circa 0,8% moslims op de totale bevolking (gemiddeld stijgingspercentage van de voorbije 10 jaar) zal Antwerpen over ongeveer 30 jaar een meerderheid aan moslims tellen. In 2055 wordt Antwerpen officieel Antwerpistan!

Filip Dewinter: “Zolang ons inwonersaantal blijft aangroeien, verliezen we naast onze identiteit ook onze levenskwaliteit. Willen we Antwerpen weer leef- en beweegbaar maken, dan kunnen we er niet langer omheen te kiezen voor een beperking van het aantal inwoners. Welk soort inwoners willen we in Antwerpen? Moet het inwonersaantal grenzeloos blijven aangroeien? Wat is de culturele en economische meerwaarde van allerlei hulpbehoevende (al dan niet legale) immigranten? Moet Antwerpen de vergaarbak van alles en iedereen zijn die men elders niet wil of zo snel mogelijk kwijt wil? Veel van de problemen in Antwerpen (werkloosheid, gebrek aan sociale woningen, illegaliteit, kwaliteitsdaling van het onderwijs, drugsgeweld- en criminaliteit, …) zijn het gevolg van de omvolking. Terwijl het welvaartspeil in Vlaanderen al jaren lichtjes stijgt, daalt het gestaag in Antwerpen: de welvaartsindex van de stad Antwerpen in onze persmap brengt dit duidelijk in beeld. De bevolkingstoename is met andere woorden allesbehalve kwalitatief. Dweilen met de kraan open kan niet. Daarom is een immigratiestop dringend nodig!”

Bijlage: digitale persmap

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF