Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Onze mensen laatst?

Onze mensen laatst?
Lokaal @ Vlaams Belang

Omdat tijdens de lockdown naar aanleiding van de Corona-crisis zowat alle handelaars verplicht hun zaak moesten sluiten waardoor ze dreig(d)en in de problemen te komen, wilde Vlaams Belang Ekeren wel eens weten wat de partijen van de meerderheid in Ekeren (N-VA, sp.a en open VLD) in hun  mars hadden qua maatregelen om onze middenstanders te ondersteunen eens ze terug zouden mogen openen. Ons districtsraadslid Iris Marynissen diende dan ook op de raadszitting van 27 april een interpellatie in. Het antwoord was ontstellend. Het district nam ter ondersteuning van onze middenstand GEEN ENKEL eigen initiatief. Er werd enkel verwezen naar de maatregelen van andere overheden.

Des te opmerkelijker vond het districtsbestuur wel geld om de organisatie EVA Centrum te steunen met een bedrag van 4.000 euro. Een initiatief dat het bestuur dan nog op eigen houtje nam, hoewel het de bevoegdheid van de raad was, om het dan doodleuk op de raad van mei te laten bekrachtigen. Het EVA Centrum is een organisatie, die - zo staat het op hun webstek - een multiculturele samenleving wil realiseren en dus de samenleving waar onze Vlaamse cultuur boven de andere staat wil vernietigen. Zij richt zich zogezegd op de armen in de samenleving, maar al te vaak gaat het over vluchtelingen, al dan niet illegaal. Onbegrijpelijk dat ook maar enige overheid zo'n organisatie zou steunen, laat staan zogenaamde Vlaams-nationalisten.

Samengevat: geen geld om onze economie en onze ondernemers te steunen, maar wel geld uitdelen om 'nieuwkomers' te helpen. Onze mensen laatst? Niet met het Vlaams Belang.