menu
Word Lid
Sprokkels uit de districtsraad - juni 2024

Gisteren, maandag 17 juni, ging, naar maandelijkse gewoonte, de commissiezitting van de Ekerse districtsraad door. Dat het college besliste om deze zitting van politieke besluitvorming met een half uur te verlaten omwille van 'de voetbal' en met name de - uiteindelijk verloren - wedstrijd van de Rode Duivels tegen Slovakije getuigt alvast niet van veel politieke serieux, laat staan dat het een voorbeeld is van hoe het moet.

Als eerste punt op de commissie stond de 3e aflevering van de propagandashow van de meerderheid, waarin ze proberen te tonen hoe goed ze het de voorbije 5,5 jaar wel gedaan hebben. Verloren moeite eigenlijk, want niemand blijkt ge├»nteresseerd. Geen publiek in de zaal, geen vragen. Vervolgens werd de zitting van de districtsraad van volgende maandag (24 juni) voorbereid. Zoals steeds probeerde de commissievoorzitter die agenda op een drafje af te haspelen. Dat was echter buiten onze Vlaams-Belangfractie gerekend, waar fractieleider Kurt Van Noten over meerdere agendapunten de nodige kritische vragen stelde. 

Zo wilde hij weten hoe het nu eigenlijk zit met de voorziene subsidie voor de nieuwe gebouwen van KSK Ekeren-Donk en waarom de ondersteuningsaanvraag voor jeugdhuis Tel 18 te laat binnenkwam. Hij was ook in het zeer summiere verslag van de Jeugdraad gedoken en pluisde de notulen van de 5 districtscollegezittingen van mei uit, zodat er nog wat meer details over de kosten van de heraanleg van de parking aan Hof De Bist opgevraagd konden worden. 

Volgende week, op maandag 24 juni dus, vindt de laatste zitting van de districtsraad voor de zomer plaats. Nu wel zoals normaal om 20u, want geen voetbalwedstrijd. Over een aantal van bovenstaande punten zal er gestemd worden, waarbij ook onze fractie stelling zal innemen. Bovendien staat er ook een advies aan de stad over het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor project Hoekakker op de agenda. 

Ge├»nteresseerd? De zitting is openbaar en dus vrij toegankelijk. Kom dus zeker plaatsnemen op de publieksbanken (eigenlijk stoelen) en luister mee naar hoe het er in de Ekerse politiek aan toegaat.


Maandag 24 juni, 20u, districtshuis Ekeren (kasteel Veltwijck), 1e verdieping.

Meer info: https://www.antwerpen.be/nl/ov...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF