menu
Word Lid
Voor een groene Hoekakker

Hoekakker. Een groene long in de wijk Ekeren-Donk, omsloten door de Prinshoeveweg, De Oude Landen, Gerardus Stijnenlaan en Herautenlaan/Hoeklaan. Een watergevoelig gebied ook dat doorsneden wordt door de Oudelandse Beek en waar door iedere millimeter extra verharding minder water in de bodem kan sijpelen en het risico op wateroverlast vergroot. Ook een gebied waar er momenteel nog plaats is voor de landbouw, die in onze snel verstedelijkende stadsrand steeds meer onder druk staat.


Het dossier kent al een lange historiek. In het kort. In de Antwerpse gemeenteraad besliste het toenmalige Sp.a-CD&V-N-VA-Open VLD-bestuur op 17 september 2007 om een deel van de open ruimte op de Hoekakker in het kader van een ruiloperatie over te dragen aan De Ideale Woning om er sociale woningen te bouwen. Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering (CD&V, sp.a en N-VA) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen goed. In dat plan werd de Hoekakker (vanaf 2015) herbestemd tot “woongebied om een rol te kunnen vervullen in het grootstedelijk aanbod. Dat alles tegen de wil in van de Donkenaars, die niet gediend zijn van extra bebouwing. Symptomatisch voor politici die veraf staan van de mensen. Symptomatisch ook voor een lokaal (districts-)bestuur dat niets te zeggen heeft en gedwee het hoofd buigt voor de dictaten die uit de stad komen. 

Het Vlaams Belang heeft zich van in het begin verzet tegen de plannen om Hoekakker vol te bouwen.  Om tal van redenen. We noemen er enkele.

Het is simpelweg geen goed idee om een watergevoelig gebied te gaan verharden, ook al neemt men maatregelen voor opvang van de wateroverlast, die statistisch dan wel zullen kloppen, maar in de realiteit geen garanties bieden. Bovendien verklaarde Vlaams minister Demir (N-VA) na de overstromingen van de zomer van 2021 “Ik zal geen bouwvergunningen meer toekennen in watergevoelige signaalgebieden”. De logica zou zijn dat er dus geen bebouwing komt. Helaas blijkt de verklaring van de minister op dit moment niet veel meer waard te zijn.


De mobiliteitsstudie voor Ekeren-Donk wijst nu al uit dat de aansluiting van het Laar met de Kapelsesteenweg nu al verzadigd is. Ook de Kapelsesteenweg is nu al verzadigd, net als de aansluitende straten zoals Veltwijcklaan en Prinshoeveweg. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele kinderen en jongeren die zich door de wijk te voet en per fiets bewegen naar de diverse scholen in de buurt. Gevaarlijk, ronduit gevaarlijk om nog meer verkeer te riskeren door bebouwing van Hoekakker met 360 à 450 woningen. En dan hebben we het nog niet over de parkeerproblematiek gehad.

Daarnaast blijven wij van oordeel dat er plaats moet blijven voor de landbouwers die nu het gebied bewerken. We vragen ons af waarom al het groen dat overblijft ‘verparkt’ moet worden? Waarom we niet meer gewoon kunnen genieten van en genoegen nemen met weiden en akkers als groen rustpunt? In de snel verstedelijkende stadsrand staat de landbouw immers onder zware druk.


Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de opnieuw ingediende bouwvergunning nam het Vlaams Belang opnieuw stelling tegen de voorliggende plannen. 360 à 450 nieuwe woningen! Bouwtorens van 4 à 4,5 verdiepingen hoog! Niet alleen is er geen plaats voor al die nieuwbouw, dergelijke hoge gebouwen breken volledig met de nu gehanteerde bouwhoogte van 3 verdiepingen.

In de gemeenteraad interpelleerde Filip Dewinter over de plannen. In de Ekerse districtsraad namen raadsleden Freddy Geens en fractieleider Kurt Van Noten initiatief om ons verzet tegen bebouwing enerzijds in de verf te zetten maar anderzijds toch ook te trachten om - indien er toch bebouwd zou worden - de gevolgen voor de Donkenaars te verminderen en de buurt leefbaar te houden.


Zover zijn we echter nog niet.

Ons standpunt blijft: Geen bebouwing van Hoekakker - voor een groene Hoekakker!


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF